top of page

- VĂN HỌC & NGHỆ THUẬT  -

Bức Tranh Những Người Nổi Tiếng - (Tuyệt vời !)

 

Đây có thể nói là một bức tranh độc đáo vì người tạo ra nó đã tốn khá nhiều thời gian để lập trình. Qua sự sắp xếp các nhân vật nổi tiếng tự cổ chí kim, những người đã sống cách đây vài chục năm, vài trăm năm lại với nhau, tác giả đã hoàn thành bức tranh như một bức hình chụp. Nếu muốn thưởng thức trọn vẹn phải mất nhiều thời gian, có khi cả ngày.

 

Bức tranh có kích thước rất rộng và phải rê chuột từ trái sang phải mới thấy hết được. Muốn biết tên nhân vật nào chỉ cần chỉ mủi tên vào thì tên nhân vật đó sẽ hiện ra và tiếp tục double click (nhấp chuột 2 lần) vào nhân vật đó thì sẽ hiện ra toàn bộ thân thế và sự nghiệp của nhân vật đó.

 

Khi hiện ra thân thế và sự nghiệp của nhân vật bằng tiếng Anh. Xin mời nhìn sang bên trái, mục Languages và chọn ngôn ngữ của mình thì sẽ tự động chuyển.

 

Mời Click vào hình trên hay vào đường Link dưới đây để thưởng thức.

 

http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm

bottom of page