top of page

NHỮNG S THT CN PHI BIT

 SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH

THẢM HỌA ĐỎ - MẶT THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

“ Đảng Cộng Sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ làm là làm bậy. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. ”  - ( Nhà văn Xuân Vũ )

 ĐẶNG  CHÍ  HÙNG

 - NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT - (QUYỄN 1 + 2)

 - NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT - (QUYỄN 3)

- NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ -

bottom of page