top of page

" Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn."

 

(On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.)

 Đại Tướng William Childs Westmoreland 

Tổng Tư lệnh Lưc lượng Đồng Minh tại Nam Việt Nam (1964 - 1968)

VINH DANH  QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ - 19 THÁNG 6 - TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT-MỸ, WESTMINSTER, CALIFORNIA

( June 18, 2017)

" Người Lính không bao giờ chết, họ sống mãi cùng lịch sử và trở thành biểu tượng 'Hồn Thiêng Sông Núi' của Dân Tộc "

.

.

.

.

.

.

.

.

bottom of page