top of page

KHÁM  PHÁ

 ĐƯỜNG LÊN SAO HOẢ - How To Get To Mars

 VIẾNG TRẠM KHÔNG GIAN

 THE BEAUTY OF POLLINATION

 PELICANS AND FLYING RAYS

 THE LIFE OF FLOWERS

 DAKUWAQA'S GARDEN - UNDERWATER FOOTAGE FROM FIJI & TONGA

Muốn biết giờ của bất cứ thành phố nào trên thế giới chỉ cần  dùng mủi tên của computer (cursor) rê tới đó là có giờ hiện lên ngay.

Cạnh trái hồ có 5 con Cá, bạn Click vào con nào thì con đó bơi ra hồ và bạn muốn nó bơi đi tới chỗ nào nó sẽ bơi theo con chuột của bạn, muốn nó nhảy hay lượn gì cũng được. Nếu bạn không thích con đó nữa thì cho nó về ngủ bằng cách kéo chuột vào sát hồ, hoặc chọn con khác. Còn bên cạnh phải hồ là những hồ cá mà bạn muốn thay bằng cách Click vào đó.

Một Website tuyệt vời với những hình ảnh Hay, Vui, Lạ trên khắp thế giới.

Nhà máy năng lượng điện mặt trời Ivanpah ở Mỹ, lớn nhất thế giới.

Ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới, nơi sơn cùng thủy tận.

bottom of page